Syömishäiriöiden hoito ei saa jäädä paitsioon sote-uudistuksessa

Syömishäiriötä sairastavat ovat olleet kovilla koronapandemian aikana. Arkirytmin katoaminen, sosiaalisten kontaktien puute sekä hoidon ja kuntoutuksen väheneminen ovat pahentaneet oireilua. Syömishäiriöistä jo toipuneet ovat raportoineet huolesta sairauden uusiutumisesta. Pitkittyvä koronatilanne vaikeuttaa oireilua entisestään. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat nuoret. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) syömishäiriöyksikössä ennustetaan 70 prosentin kasvua alaikäisten potilaiden määrässä vuoteen 2018 verrattuna. Syyskuussa julkaistun Terveyden jaJatka lukemista ”Syömishäiriöiden hoito ei saa jäädä paitsioon sote-uudistuksessa”

Miten sote uudistuksessa voidaan parantaa ammattilaisten työoloja ja kannusteita?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee toimeenpanoon vuoden 2022 aikana 23.1.2022 järjestettävien aluevaalien myötä. Kyseessä on mittava hallinnollinen uudistus, joka koskettaa noin 400 000 sote-ammattilaista. Sote-alalla vallitsevan huolestuttavan henkilöstövajeen vallitessa on syytä kysyä, mikä uudistuksessa muuttuu, vai muuttuuko mikään. Mitä aluevaltuustot voivat tehdä sote-alan työolojen edistämiseksi? Tulevat aluevaltuustot tekevät tärkeitä päätöksiä siitä, miten sote-alalla työoloja, työhyvinvointiaJatka lukemista ”Miten sote uudistuksessa voidaan parantaa ammattilaisten työoloja ja kannusteita?”

Näytteenottotyön vaatima ammattitaito pitää tunnistaa

Julkaistu Helsingin Sanomissa 6.8.2021 Suomessa on pikimmiten käynnistettävä kansallisen suosituksen laatiminen siitä, mitä osaamista näytteenottoon osallistuvilta vaaditaan, kuka heitä kouluttaa ja perehdyttää ja miten osaamisen ylläpitäminen varmistetaan. AMMATTITAITOISISTA näytteenottajista on ollut pula pitkään. Koronavirus­testausmäärien lisääntyessä työvoiman tarve kasvaa entisestään. Koronaviruksen vuoksi syntyneen hoitovajeen purku edellyttää useamman vuoden ajan valtaisaa määrää niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidonkin laboratorio­tutkimuksia. OnJatka lukemista ”Näytteenottotyön vaatima ammattitaito pitää tunnistaa”

Voiko sote-uudistusta toteuttaa ilman yrittäjiä?

Julkaistu Suomen Yrittäjänaiset blogissa 4.1.2022 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee toimeenpanoon vuoden 2022 aikana tammikuun aluevaalien myötä. Kyseessä on mittava hallinnollinen uudistus, joka koskettaa noin 400 000 sote ammattilaista, joista 88 000 työskentelee yksityisellä sektorilla. Sote-alan yrityksiä on noin 18 200 ja näistä neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. Uudistuksen onnistumisen kannalta onkin oleellista huomioidaJatka lukemista ”Voiko sote-uudistusta toteuttaa ilman yrittäjiä?”

Vantaalla pitää toteuttaa terapiatakuu

Koronan aikana sosiaalinen eristäytyminen, lisääntynyt työttömyys ja epävarmuus tulevaisuudesta ovat heikentäneet hyvinvointia sekä lisänneet ja syventäneet mielenterveydenhäiriöiden oireilua. Samaan aikaan mielenterveyspalveluiden saatavuus on heikentynyt. On välttämätöntä ryhtyä toimiin, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun ajoissa. Myös läheisten tarvitsema tuki pitää huomioida. Erityisesti työikäisten ja nuorten mielenterveysperusteisten sairaseläkkeiden nopea kasvu on hälyttävää ja vaatii reagointia. Uudelleen rakennettaessa VantaataJatka lukemista ”Vantaalla pitää toteuttaa terapiatakuu”

Kasvaviin päihdehaittoihin pitää puuttua Vantaalla

Koronan aikana päihteiden käyttö on lisääntynyt. Samaan aikaan päihdekuntoutuspalveluiden saatavuus on heikentynyt rajoitusten ja priorisoinnin seurauksena. Tilanne näkyy Vantaalla katukuvassa ja perheissä monella tapaa lisääntyneinä päihdehaittoina. Päihteiden käytön lisääntyminen voi kärjistyä esimerkiksi väkivaltana, lasten hoidon laiminlyöntinä tai muina vakavina ongelmina. Laskua tullaan maksamaan sekä akuuttien tapahtumien että neljän seinän sisällä hitaammin etenevien ongelmien takia vauva- jaJatka lukemista ”Kasvaviin päihdehaittoihin pitää puuttua Vantaalla”

Yritykseni Sinalab Oy:n tarina

Vuodenvaihteessa otin hypyn tuntemattomaan, irtisanouduin työstäni ja toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja perustin yrityksen, Sinalab Oy:n. Olen saanut paljon kyselyitä siitä, mitä yritykseni Sinalab Oy tekee. Sinalab välittää bioanalyytikoita henkilöstövuokrauksena terveydenhuollon näytteenottotehtäviin. Heti yritystoimintani alussa minulla oli onni saada sopimukset kahden ison asiakasorganisaatioin kanssa, ja olen työllistänyt itseni tehden keikkatyötä näytteenottotehtävissä. Parin kuukauden toiminnan jälkeen minullaJatka lukemista ”Yritykseni Sinalab Oy:n tarina”

Vantaalla eläinten hyvinvointiin pitää panostaa

Eläinystävä on monelle tärkeä piristys sekä osa arkea ja perhettä. Lemmikki voi myös edistää terveyttä ja tutkitusti lemmikin hoivaaminen laskee stressitasoa. Lemmikkien merkitys ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille on nykytiedon mukaan kiistaton.  Koronan aikana lemmikkien hankinta on lisääntynyt merkittävästi. Kotona vietetyn ajan lisääntyminen ja sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen on monella herättänyt haaveet omasta eläinystävästä. Valitettavasti myös eläinsuojeluilmoitusten määräJatka lukemista ”Vantaalla eläinten hyvinvointiin pitää panostaa”

Kouluruokailuun panostaminen on tasa-arvoteko

Kirjoitus on julkaistu Vantaan Sanomissa 24.9.2020 ”Vantaalla on tehtävä toimia, jotta kouluruokailuun osallistuisi nykyistä suurempi määrä lapsia” Vantaan oppilaitosten kouluruuan laatu on noussut esiin valtakunnan mediassa. Vaskivuoren lukion oppilaan Topias Rinteen laatiman kouluruuan laadun parantamista vaativan kunta-aloitteen mukaan oppilaille tarjoillaan raakaa ja jäistä lihaa, likaista salaattia, pesemättömiä perunoita sekä pastaa keitinvesineen (VS 12.–13.9.). Koululounas mahdollistaaJatka lukemista ”Kouluruokailuun panostaminen on tasa-arvoteko”

Koronanäytteen ottaminen vaatii erityisosaamista

On välttämätöntä, että koronanäytteenoton perehdytyksestä ja osaamisen varmistamisesta vastaavat asiantuntijat, bioanalyytikot. Julkaistu Helsingin Sanomissa 23.8.2020 NOPEASTI kasvanut koronatestien kysyntä on ruuhkauttanut testauksen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkakeskuksen mukaan testauksen pullonkaula on näytteenotossa, ja testauskapasiteetin nostaminen valtakunnallisia linjauksia vastaaviksi edellyttäisi vähintään 600 henkilön lisäystä näytteenottoon. NÄYTTEENOTON korkeakoulutetuista ammattilaisista – bioanalyytikoista – oli huutava pula jo ennen koronaepidemiaaJatka lukemista ”Koronanäytteen ottaminen vaatii erityisosaamista”