Teemat

Olen sote-alalla toimiva yrittäjä ja Pohjois-Pohjanmaalta junan tuoma vantaalainen. Koulutukseltani olen terveystieteen maisteri ja bioanalyytikko. Asun perheeni kanssa Hämeenkylässä. Minulle tärkeitä asioista Vantaalla kuntapolitiikassa ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, vastuullinen taloudenpito ja kaikille turvallinen kotikunta.

Terveys

Palveluihin pitää päästä lompakon paksuudesta riippumatta oikea-aikaisesti ja sopivilla etäisyyksillä. Sote palveluihin on otettava yritykset ja kolmas sektori mukaan. Palveluita on kehitettävä asiakaslähtöisesti. Kouluruuan laatuun panostettava.

Talous

Vastuullinen taloudenpito on tulevaisuuden hyvinvoinnin edellytys. Yhteiset veroeurot on käytettävä vaikuttavasti. Veronkiristyksiin ei ole varaa. Vantaan pitää olla yrittäjyyteen kannustava ja uusille yrityksille houkutteleva kunta.

Turvallisuus

Kasvavaan nuorten väkivaltaan pitää puuttua. Lastensuojelun on voimavarat turvattava. Koronan aikana kasvaneet päihdehaitat on saatava haltuun. Turvallisen tilan on ulottauduttava verkkoon ja verkkokiusaaminen ja -häirintä on kitkettävä.